Slovník pojmů

Procházení slovníku podle počátečního písmene

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A/B testování

A/B testování je marketingová metoda, jejíž cílem je zvýšit konverze reklamní kampaně prostřednictvím otestování více variant reklam.

Adminer

Adminer je nástroj pro správu MySQL databáze prostřednictvím webového rozhraní, napsaný v jazyce PHP.

AJAX

AJAX je asynchronní JavaScriptový požadavek na webový server, který umožňuje získávat data a jejich následného zobrazení bez nutnosti obnovit stránku.

Alt

Zástupný text, který se používá výhradně k popisu obrázků na webových stránkách.

Android

Android je nejpoužívanější mobilní operační systém, vyvinutý firmou Google.

Apache

Apache je open source webový server.

B2B

Označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi.

B2C

Označení pro obchodní vztah mezi obchodní společností a koncovým zákazníkem.

Backend

Část webové aplikace, která je přístupná pouze administrátorům webu.

Banner

Jedná se o druh reklamy na www stránkách. Zobrazující se většinou ve čtvercovém nebo obdélníkovém formátu a jsou jako statický nebo animační obrázek.

Brief

Zadání od klienta, které předává agentuře. Zadání by mělo být jasné, stručné a výstižné.

CMS

Zkratka z anglického Content Management System, znamenající Systém pro správu obsahu.

Cookie

Cookie je malé množství dat, které webový server pošle prohlížeči, a ten je pak uloží na počítači uživatele.

CSS

CSS je webový jazyk pro popis, jak má webový prohlížeč zobrazit jednotlivé HTML prvky.

Deadline

Termín, do kterého musí být splněn úkol.