Slovník pojmů

Procházení slovníku podle počátečního písmene

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Odkaz

Identifikuje adresu zdroje. Za každým odkazem je URL adresa.

Offline

Anglické slovo, které označuje stav, kdy něco není připojeno k internetu

Okruhy uživatelů

Skládají se z lidí, kteří vaši značku již znají nebo z těch, kteří ještě ne.

Online

Význam slova je zapojený, zapnutý, v chodu, v provozu.

Open source software

Český nazývaný jako Otevřený software, je licence s veřejným zdrojovým kódem programu.

Organické vyhledávaní

Organické neboli přirozené vyhledávání jsou neplacené výsledky vyhledávání, které se zobrazují ve vyhledávačích.