Slovník pojmů

Procházení slovníku podle počátečního písmene

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hashtag

Hashtag neboli # je k vidění nejčastěji na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter či LinkedIn.

Headline

Nadpis, který slouží k přitáhnutí pozornosti a popisu obsahu marketingového sdělení.

Hodnota konverze nákupů

Přibližná průměrná hodnota nákupu.

Home office

Home office, neboli práce z domu, označuje formu práce, při které zaměstnanci vykonávají práci ze svého bydliště, tedy mimo sídlo svého zaměstnavatele.

Home page

Home page, neboli domovská stránka, je hlavní webová stránka webu.

HTML

HTML je značkovací jazyk pro tvorbu struktury webových stránek.

HTTP

HTTP je internetový protokol sloužící ke komunikaci s webovými servery a přenos hypertextových dokumentů ve formátu HTML.