Slovník pojmů

Procházení slovníku podle počátečního písmene

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Cesta zákazníka

Jde o komplexní zkušenost, kterou má zákazník s vaší značkou nebo firmou.

Cílové publikum

Cílové publikum neboli cílová skupina, je skupina lidí, kteří mají zájem o naše produkty, a které se snažíme oslovit reklamou.

Claim

Je to krátké, výstižné slovo či motto, které se pojí s produktem nebo službou.

Clickbait

Text, který má za cíl nalákat uživatele ke kliknutí na určitý odkaz, titulek nebo třeba k přehrání videa.

CMS

Zkratka z anglického Content Management System, znamenající Systém pro správu obsahu.

Content marketing

V překladu obsahový marketing se zabývá přípravou a komunikací relevantního obsahu pro webové stránky, e-shopy, katalogy apod.

Cookie

Cookie je malé množství dat, které webový server pošle prohlížeči, a ten je pak uloží na počítači uživatele.

Copyediting

Copyediting se zabývá úpravou textů tak, aby lépe odpovídaly cílům obsahové strategie.

Copywriting

Je to psaní poutavých a čtivých textů pro weby, e-shopy, sociální sítě a vůbec celý online i offline svět.

CPC (cena za kliknutí)

Metrika online marketingu, která udává poměr mezi celkovými náklady k počtu kliknutí.

CPM (cena za tisíc zobrazení)

Platba za to, kolikrát se inzerát ukázal uživatelům.

Creator Studio

Nástroj Meta Business pro správu Facebookových a Instagramových profilů.

Cross-selling

Česky křížový nebo také křížný prodej je marketingová/obchodní taktika.

CSS

CSS je webový jazyk pro popis, jak má webový prohlížeč zobrazit jednotlivé HTML prvky.

CTR – Click Through Rate

CTR neboli Míra prokliku je jedna z metrik online marketingu a udává, jak často lidé klikají na vaši reklamu.