Slovník pojmů

Procházení slovníku podle počátečního písmene

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Cílové publikum

Cílové publikum neboli cílová skupina, je skupina lidí, kteří mají zájem o naše produkty, a které se snažíme oslovit reklamou.

CMS

Zkratka z anglického Content Management System, znamenající Systém pro správu obsahu.

Cookie

Cookie je malé množství dat, které webový server pošle prohlížeči, a ten je pak uloží na počítači uživatele.

CPC (cena za kliknutí)

Metrika online marketingu, která udává poměr mezi celkovými náklady k počtu kliknutí.

Creator Studio

Nástroj Meta Business pro správu Facebookových a Instagramových profilů.

CSS

CSS je webový jazyk pro popis, jak má webový prohlížeč zobrazit jednotlivé HTML prvky.

CTR – Click Through Rate

CTR neboli Míra prokliku je jedna z metrik online marketingu a udává, jak často lidé klikají na vaši reklamu.