Příprava tiskových dat

Návody - 11. září 2019
Průměrná délka čtení: 4 minuty

„Bohužel, lepší fotografie momentálně nemáme, loga máme pouze ve formátu jpeg, a texty snad dodáme při první korektuře grafického návrhu.“

Ačkoli to zní smutně, taková je často realita. Následující článek shrnuje v jednoduchých bodech základní pravidla, jejichž dodržení usnadňuje proces jak pro toho, kdo práci zadává, tak i pro samotného designéra. Příprava je tak mnohem snadnější.

Příprava tiskových dat, jak dodat podklady pro grafiku

Základní zásady – dodání podkladů

Pokud chceme, aby tištěné materiály na výstupu splňovaly standardy kvality, je třeba se řídit pravidly a zásadami, které je nutné při realizaci grafického návrhu dodržovat. Již při přípravě podkladů, které grafickému studiu pro realizaci zakázky dodáme, musíme dbát na kvalitu a správné formáty předávaných materiálů.

 • Jakoukoliv rastrovou (bitmapovou grafiku) je doporučeno dodávat minimálně v měřítku 1:1 v rozlišení 300 DPI (2 480 x 3 508 pix.). Větší formát je vždy vítaný, protože ne vždy situace umožňuje použití dané fotografie, bez dalších zásahů a úprav.
 • Veškeré grafické výzdobné prvky, loga nebo jiné podklady je zapotřebí dodávat ve vektorovém formátu (AI, EPS, CDR). Pokud disponujete grafickým manuálem nebo logo manuálem, vždy je nejlepší řešení přikládat jej k podkladům.
 • V případě použití fontu, který není součástí platformy Adobe Creative Cloud, Google Fonts nebo Open type, je zapotřebí dodat font samostatně.
 • Obsah textů je zapotřebí dodat ve správné podobě a v některém z běžných kancelářských programů, grafik není odpovědný za obsahovou nebo gramatickou správnost textů.
 • V případě, že klient požaduje nestandardní tiskový formát nebo jakékoliv jiné specifické úpravy fyzické podoby tiskoviny, je zapotřebí upozornit předem (grafika se přizpůsobí formě a obsahu).

 

Základní pravidla tiskového souboru

V případě, že dodáváte již připravená tisková data, je zapotřebí dbát na dodržení správných zásad, která jsou základním předpokladem pro kvalitně tištěný materiál na výstupu.

 • V případě, že se jedná o grafický návrh, ve kterém některý z prvků přesahuje okraj tiskoviny, je zapotřebí vytvořit přesah (tzv. spadávku) a to 3mm z každé strany. Tento přesah je důležitý pro zamezení vzniku bílých linek na okrajích tiskovin po ořezu na finální rozměr.
 • Barevné rozhraní veškerého obsahu v tiskovině je zapotřebí před samotným tiskem převést buď do režimu CMYK nebo do stupňů šedi v případě, že se jedná o černobílý tisk.
 • Je také nutno dodržet dostatečnou (bezpečnou) vzdálenost textů a grafických prvků od okraje tiskoviny, a to v minimálním rozmezí 5-10 mm.
 • Černé texty by měli být složeny z jedné barvy, pro tisk větších ploch je však lepší „namíchat“ černou z více barev. Specifické hodnoty pro takto namíchanou černou barvu obvykle podléhají různým kritériím jako použitý papír, forma další úpravy nebo samotná podoba grafického návrhu.
 • Veškeré linky, které jsou v dokumentu použity, musí mít sílu minimálně 0,2 bodu. V případě, že tato hodnota není dodržena, může dojít k situaci, že linky nejsou ve finálním offsetem tištěném dokumentu viditelné.
 • Fonty a veškerá další písma musí být součástí PDF souboru. V případě, že tomu tak není, je zapotřebí převést veškeré fonty (písmo) do vektorového formátu.
 • Pro vytvoření tiskového souboru je ideální exportovat do postscriptových dat, ze kterých následně vygenerujeme tiskový PDF soubor.

Tisková data ukázka, leták Kovokon

Nestandardní formáty a jejich příprava

Při tisku formátů, které mají nestandardní velikost nebo zpracování je potřeba vytvářet šablonu pro výsekový nůž. Takto vytvořenou šablonu přikládáme k tiskovým datům ve stejné velikosti a poměru. Může se jednat o zakládací složky, vizitky, prezentační materiály, ale také například o tiskové dokumenty, u kterých klient požaduje nestandardní velikost či zpracování.

Standardně používané velikosti tiskovin

 • Vizitka – 90 x 50 mm
 • A5 – 210 x 148 mm
 • A4 – 297 x 210 mm
 • A3 – 420 x 297 mm
 • DL – 210 x 99 mm

Pokud máte další dotazy k této problematice nebo byste nám rádi svěřili grafické práce, neváhejte nás kontaktovat na info@imperialmedia.cz nebo volejte na 571 117 400.

Autor: Michael Šopík