Slovník pojmů

Procházení slovníku podle počátečního písmene

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

SEO

Optimalizace pro internetové vyhledávače – způsob, jak souborem zásahů do webu a s ním souvisejících záležitostí dosáhnout jeho ideálního umístění v internetových vyhledávačích a tím i jeho vyšší sledovanosti.

Sitemap

Mapa stránek, nejčastěji ve formátu xml, slouží k poskytnutí seznamu veřejných stránek webu.

Skica

Skica označuje prvotní náčrt či návrh uměleckého nebo technického nápadu.

Skóre kvality

V PPC systému Google Ads představuje odhad relevance reklam, klíčových slov a vstupní stránky pro uživatele.

Sledující (followers)

Follower je anglický výraz pro sledující na sociálních sítích.

Sociální důkaz

Psychologický a sociální fenomén, kdy lidé kopírují činy druhých při výběru toho, jak se v dané situaci chovat.

Spam

Nevyžádaná zpráva zasílaná zpravidla velkému počtu uživatelů na internetu.

Sponzoring

Na rozdíl od reklamy, která by měla přimět uživatele ke změně chování, sponzoring spojuje produkt či značku s hodnotami sponzorovaného subjektu.

Stories

Krátké filmové úseky zachycující každodenní momenty nebo koláže z fotografií.

Stream

Výraz stream pochází z anglického výrazu a znamená tok.

Symbol

Zpravidla se jedná o vizuální znak, který odkazuje na ustálený význam a je tak chápán širokou veřejností.