Slovník pojmů

Procházení slovníku podle počátečního písmene

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Deadline

Termín, do kterého musí být splněn úkol.

Design manuál

Design manuál je základním prostředkem k vytvoření jednotného vizuálního stylu, který profiluje tvář společnosti.

DIVI

Jedná se o online builder webových stránek, který prostřednictvím WYSIWYG zobrazení umožňuje editaci v reálném čase.

Dosah příspěvku

Jedná se o počet lidí, kteří váš příspěvek nebo reklamu viděli alespoň jednou.

DTP

Tvorba tištěných dokumentů vytvořených prostřednictvím počítače a softwarů k jejich tvorbě určeným.