Slovník pojmů

Procházení slovníku podle počátečního písmene

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Facebook Pixel

Facebook Pixel je analytický nástroj, který umožňuje sledovat a porozumět akcím, které dělají uživatelé na vašem webu.

Feed

Označení pro zeď, kanál či nějakou nástěnku s aktuálními informacemi či novinkami.

Filtry

Je to série vrstev, které lze nastavit na obrázek nahraný na sociální síti.

Freelancer

Anglický výraz, kterým se nazývá nezávislý pracovník, odborník.

Frontend

Viditelná část webu s obsahem, kterou vidí všichni návštěvníci webu.