Slovník pojmů

Procházení slovníku podle počátečního písmene

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Page builder

Někdy také nazývané jako Theme builder, jedná se o WordPress pluginy, které umožňují jednoduché vytváření vlastních stránek.

PHP

PHP je server-side open source webový programovací jazyk.

phpMyAdmin

phpMyAdmin je open source administrační nástroj pro MySQL napsaný v jazyce PHP.

Piktogram

Grafické ztvárnění, které obrazově znázorňuje koncept či sdělení.

PNG

PNG je rastrový grafický formát s bezeztrátovou kompresí a možností průhlednosti.

PNO (podíl nákladů na obratu)

Zkratka, která znamená podíl nákladů na obratu.

POS materiál (Point Of Sale)

Jedná se o reklamu přímo v místě prodeje. Úkolem je zaujmout potencionálního zákazníka.

PPC reklama

PPC reklama je zkratka pro „Pay Per Click“ a znamená v překladu platba za kliknutí. Za PPC reklamu se tedy platí jen v případě, pokud někdo na reklamu klikne, a stává se tak jednou z nejefektivnějších forem reklamy vůbec. Jedná se o reklamu jak ve vyhledávací, tak i v obsahové síti.

PR (public relations)

Public Relations neboli vztahy s veřejností, představují proces, jak tyto vztahy zlepšit.

Pravidlo (Google Tag Manager)

V kontextu služby Google Tag Manager představuje pravidlo impulz ke spuštění nebo naopak zablokování značky.

Profil

Místo, kde je shromažďován a zveřejňován obsah majitele profilu.

Projekt

Projekt je činnost, která má jasně specifikovaný cíl, začátek a konec.

Proměnná (Google Tag Manager)

V kontextu služby Google Tag Manager je proměnná hodnota doplnitelná do značky.