MarketComplex™

CO PROGRAMEM MARKETCOMPLEX™ ZÍSKÁTE?

 • 1x ročně zpracování plánu marketingových nástrojů zdarma
 • Vlastního Account managera
 • Podstatnou úsporu finančních nákladů spojených se zaměstnáním marketingového specialisty/managera (příklad: místo utracené superhrubé mzdy 360 000 Kč / ročně investujete tyto prostředky rovnou do konkrétních marketingových nástrojů)
 • Efektivní marketingové nástroje, které fungují
 • Profesionální péči dodavatele s desetiletými zkušenostmi a know-how
 • Tým úzce profilovaných specialistů
 • Po uplynutí určitého časového úseku možnost rotovaní Account managerů

Pro koho je služba určena?

 • malé firmy
 • střední firmy
marketkomplex-diagram.jpg

PROČ DO TOHO JÍT?

Marketing je dynamicky se rozvíjející obor a je jedním z nástrojů, prostřednictvím, kterého společnosti dosahují svých cílů (obchodních, společenských, aj.). Správně nastavené marketingové procesy vyžadují neustálou péči. Je nutné sledovat jejich průběh, reagovat na vývoj trhu a také je neustále analyzovat. To sebou nese náklady zaměstnání marketingového manažera nebo na tento úkol svěřit nad rámec svých hlavních pracovních rolí některé ze současných zaměstnanců.


Řešením je náš program MarketComplex™

 • Můžete se plně soustředit pouze na to, co umíte nejlépe.
 • Dlouhodobá jednotná koncepce a strategie marketingové komunikace
 • Nevýhradní smlouva - bez závazku

JAK TO FUNGUJE?

 1. Analýza současných nástrojů
  Komunikace po telefonu a e-mailu je super, ale my dáváme přednost osobnímu  setkání, kde zjistíme základní informace o společnosti a také potřeby v oblasti  marketingu. Následně důkladně prostudujeme vaši současnou marketingovou  komunikaci.
 2. Návrh marketingových aktivit
  Nejdříve analyzujeme a následně vypracujeme nezávazný plán marketingových  nástrojů ušitý na míru vašemu podnikání. Navrhneme aktivity, prostřednictvím  kterých dosáhnete vytýčených cílů.
 3. Prezentace u klienta
  Naše závěry, doporučení a návrh aktivit prezentujeme klientovi osobně. Získáváte  tak relevantní podklady pro realizaci programu.
 4. Realizace programu
  Nyní už nebrání nic realizaci jednotlivých nástrojů, které nasazujeme dle předem  stanoveného harmonogramu. V průběhu realizace celého programu s vámi  průběžně komunikuje některý z našich zkušených account managerů, který  dohlíží na průběh prací, dodržovaní termínů a plnění cílů.

Jak do programu vstoupit?

 • je zdarma a nemusíte se nijak registrovat.
Facebook ImperialMedia

Určitě všichni znáte zlínského výrobce slaných pochutin! Máme velkou radost, že jsme mohli vdechnou nový život produktovému katalogu firmy Vest. :-)

24. 01. 2017 12:23
Odkaz na FB update

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2017 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů. :-)

31. 12. 2016 17:00
Odkaz na FB update