Příležitosti v marketingu ve fotbalových a sportovních klubech

Agentura - 24. dubna 2020
Průměrná délka čtení: 4 minuty

Fotbal je v naší zemi velmi zažitým sportem. Zároveň má tento sport stále nejvíce registrovaných aktivních členů ze všech sportů, které se u nás hrají. Počet diváků na fotbalových utkáních nicméně klesá a zaplnění kapacit fotbalových stadionů se například s hokejovými nedají srovnat. Klesající tendenci zaznamenávají jak profesionální, tak i amatérské kluby. A proč že tomu tak je?

Podíváme-li se na zahraniční kluby či naše top kluby v české lize zjistíme, že se o klub stará tým marketingových specialistů, zaměřující se na široké spektrum okruhů. Menší sportovní kluby, ať už se jedná o fotbalové či jiné sportovní oddíly, si ale marketingové specialisty kvůli omezenému rozpočtu dovolit nemohou, a proto tu jsou reklamní a marketingové agentury. Ty dokážou pro sportovní klub pokrýt hned několik marketingových okruhů, nabídnout kreativní řešení a ušetřit náklady spojené s přijímáním nových zaměstnanců. Hlavní problém mnohých fotbalových klubů je ale především ten, že marketing neberou dost vážně, a oproti běžným firmám jej takřka neuznávají jako jeden z hlavních pohonů k dosažení úspěšné budoucnosti klubu.

Marketing ve sportu

Marketing ve sportu vs. marketing pro běžné firmy

Marketing pro běžné firmy a sportovní kluby se ale poměrně liší. Naše reklamní agentura si je vědoma toho, že sportovní marketing je odvětví, na které je nutno se dívat ze zcela jiné perspektivy. Tou je komunikace se svými fanoušky a svým okolím. Každý klub totiž určitou fanouškovskou základnu již má, stejně jako náklonnost dalších lidí z jeho okolí. Je tak důležité, aby byl kladen důraz na upevnění vztahů s dosavadními fanoušky a se svým okolím. Toho lze dosáhnout skrze množství marketingových aktivit k tomu určených.

Nástroje pro upevnění vztahů sportovního klubu se svým okolím

Kreativním řešením a správným aplikováním následujících komunikačních marketingových nástrojů si klub dokáže zajistit návrat fanoušků na své stadiony:

1. CRM (Customer Relationship Management)

Pro úspěšnou komunikaci se svými příznivci jsou kvalitně vytvořené webové stránky a aktivita s fanoušky na sociálních sítích, skrze které může klub aktivně komunikovat se svými příznivci, samozřejmostí. Termín CRM je ale velmi široký pojem a následné aktivity s tím spojené se mohou lišit klub od klubu. V rámci CRM strategie je proto důležité v první řadě zjistit potřeby a přání svých příznivců, sledovat jejich chování, a následně vytvořit marketingové aktivity dle zjištěných výsledků.

2. Fan engagement

Fan engagement, neboli interakce s fanoušky, je u sportu velmi důležitá. I v tomto případě se jedná o řadu aktivit, na nichž závisí především fantazie a kreativita těch, co je tvoří. Zapojit své fanoušky více do hry v průběhu utkání, umožnit fanouškům útěk od každodenních starostí, osobní seznámení se se svými idoly či umožnit socializování se s lidmi se stejným zájmem a nadšením… Je toho opravdu spoustu a kreativitě se meze nekladou.

3. CSR (Corporate Social Responsibility)

V posledních letech se rozmohl mezi sportovními kluby skvělý trend. Společenská odpovědnost, neboli zkráceně CSR, se zaměřuje na pomoc podniků naší společnosti. I zde se jedná o spoustu aktivit, kterými můžou kluby naší společnosti přispět, jako je třeba pomoc sociálně slabším, podpora dětí a mládeže nebo třídění odpadů na stadionu.

Sport a marketing

Ať už se tedy sportovní klub rozhodne pro jakékoliv marketingové řešení, vždy je dobré znát názor svých fanoušků. Sport je totiž svou podstatou atrakce, služba lidem podobná jako je zábavní park nebo divadelní představení, akorát pro jiný okruh lidí s trochu jiným očekáváním.  Přidanou hodnotou může klub přilákat nové fanoušky na stadion, ale taky získat nového silného sponzora, pro kterého se díky takovým aktivitám stane sportovní klub daleko zajímavějším.

Pokud máte další dotazy k této problematice nebo byste nám rádi svěřili například tvorbu webových stránek či zhotovení kompletního marketingového plánu pro Váš sportovní klub, neváhejte nás kontaktovat na info@imperialmedia.cz nebo volejte na 571 117 400.

Autor: Tomáš Soviš