Realizace projektů v reklamní agentuře

Agentura - 18. března 2020
Průměrná délka čtení: 3 minuty

Je mnoho způsobů, jak mají agentury nastavenou komunikaci s klienty a jak probíhá samotné zpracování projektu. Pokud se jedná o malou agenturu nebo malý projekt, může být komunikace nastavena přímo se specialistou. Tedy specialista – klient. U středně velkých reklamních agentur, jako je ta naše, pracujeme na principu: marketingový konzultant – projektový manager –  klient. Případně u větších a komplexnějších projektů: celý realizační tým – klient.

Marketingový konzultant je osoba, která se stará o potřeby klienta. V rámci dlouhodobé spolupráce tento marketingový konzultant má navnímány potřeby klienta a dokáže se zorientovat v jeho byznyse natolik, že pomáhá sestavovat marketingové strategie společně s klientem nebo dokáže vložit do projektu nezávislý pohled. Do procesu vstupuje i projektový manager, který zastupuje agenturu při samotné realizaci projektu. Výhodou takové komunikace je, že klient při realizaci komunikuje pouze s jedinou osobou, tudíž není potřeba pro dílčí projekty oslovovat více lidí.

Realizace a zpracování projektů v reklamní agentuře

Jak probíhá samotné zpracování projektu?

Zadání

 • Zadání je klíčová položka pro kvalitní a úspěšnou realizaci projektu. Správně specifikované zadání od klienta šetří v konečném důsledku čas jak agentuře, tak i klientovi, protože čas jsou peníze 😊.
 • U zadání využíváme tzv. briefů – co jsou to briefy se můžete dočíst zde.

Nabídka

 • Na základě specifikovaného zadání jsme schopni nachystat cenovou nabídku na projekt.
 • V rámci nabídky klient obdrží souhrn prací, které nabídka obsahuje a taky cenu za tyto práce.

Objednávka

 • Po odsouhlasení cenové nabídky klient nebo agentura (dle dohody) zasílá objednávku na dohodnuté práce.
 • U první realizace nového zákazníka posíláme zálohovou fakturu na 50% ceny díla. U stávajících klientů tento požadavek odpadá.

Dodání podkladů k realizaci

 • Po podpisu objednávky klient dodává podklady k realizaci. Fotky, texty, případně další materiály, které jsou k realizaci potřeba. V případě, že foto nebo texty klient nemá, jsme schopni mu je kompletně připravit.

Realizace

 • Po podpisu objednávky (případně úhrady zálohové faktury) a předání podkladů je na řadě realizace.
 • Na každou službu máme interní procesy, dle kterých se projekty řídí, aby byla zajištěna maximální kvalita díla :-).

Korektury

 • V případě revize se dělají korektury. Klient má nárok na 2 korektury v rámci ceny, pokud nebylo dopředu domluveno jinak.
 • Během korektur se doladí drobné nesrovnalosti a dílo se odladí ke spokojenosti klienta.

Schválení

 • Na technicky náročnější služby jako Tvorba webových stránek vyplňujeme checklisty pro kontrolu kvality výstupů.
 • Po korekturách si s klientem e-mailem projekt schválíme.

Předání a fakturace

 • Jakmile je projekt schválen dojde k jeho předání.
 • S předáním projektu je vystavena i konečná faktura za projekt.

Autor: Roman Haluza