Co je a jak funguje Google Tag Manager

Agentura - 20. dubna 2021
Průměrná délka čtení: 5 minut

E-shopy a většinou i prezentační webové stránky vznikají za účelem dosažení zisku, ať už přímo či nepřímo. Především u nových webů však zisk zpravidla nepřijde sám, ale je třeba mu jít naproti. Efektivním a ověřeným způsobem vedoucím ke zvýšení ziskovosti je správně cílená reklama.

Správu reklamy standardně zajišťuje specialista v tomto oboru ve spolupráci s programátorem, který na web implementuje soubor tzv. měřicích kódů.

Notebook s logem Google Tag Manager

Co je měřicí kód

Aby bylo možné analyzovat účinnost reklamy a případně ji lépe cílit na konkrétní zákazníky, je nezbytné sledovat chování uživatelů na webu a tyto informace odesílat do reklamní platformy. Právě to je účelem měřicích kódů. Z technického pohledu jde většinou o relativně krátké fragmenty programu v jazyce JavaScript, jejichž spuštění zajistí odeslání příslušných informací do reklamní platformy.

Standardně jsou tyto měřicí kódy vkládány na příslušná místa webu programátorem. Například na stránku e-shopu zobrazující detail produktu vloží programátor kód, který do marketingové platformy odešle informace o daném produktu a o tom, že právě došlo k jeho zobrazení. Postup implementace vypadá většinou následovně:

  1. Správce reklamy nastaví platformu dle požadavků zákazníka a nechá ji vygenerovat soubor měřicích kódů. Tyto kódy následně předá programátorovi společně s požadavkem na jejich implementaci.
  2. Programátor následně implementuje měřicí kódy na web (v ideálním případě do 5 dnů).
  3. Správce reklamy ověří jejich funkčnost a reklamu spustí.

Postup se opakuje s každým novým měřicím kódem, případně s úpravou již stávajících. Bohužel jsou tyto kroky pro programátory velmi zdlouhavé a časově náročné, proto Společnost Google přišla s novým řešením.

Řešení z dílny Google

Společnost Google, poskytující jednu z největších reklamních platforem na světě, si výše popsaný problém již dávno uvědomila a přišla s elegantním řešením – programátora z procesu správy měřicích kódů prakticky vyřadila, a to díky nástroji Google Tag Manager, jehož název výstižně popisuje účel. Tag Manager, volně přeloženo jako „správce značek“ či „správce tagů“, umožňuje pověřeným osobám spravovat měřicí kódy na stránce bez nutnosti zásahu do kódu samotného webu. To vše se dá nastavit v přehledném a intuitivním webovém rozhraní.

Z technického pohledu jde o program spuštěný na pozadí webu, který v reálném čase sleduje uživatelovy aktivity a kontroluje, zda nemá na některou z nich reagovat spuštěním měřicího kódu. Uveďme příklad – uživatel odešle poptávkový formulář na zboží, Tag Manager tuto událost zaregistruje a spustí příslušný měřicí kód. Jak ale Tag Manager ví, jaký kód má spustit? A jak ví, že jej má spustit zrovna v okamžiku, kdy uživatel odešle poptávkový formulář? Tag Manager samotný to samozřejmě neví, dokud v něm tuto funkci nenastavíme.

3 pilíře úspěchu

Celý systém stojí na 3 typech „entit“ – značkách, proměnných a pravidlech (událostech), přičemž těchto konkrétních entit můžeme mít neomezené množství. Značkou se rozumí konkrétní měřicí kód, proměnnou lze chápat jako dynamicky doplňovanou část měřicího kódu a pravidlo určuje, kdy se má daný kód spustit. Řekněme, že chceme po dokončení objednávky na e-shopu spustit konverzní kód Google Ads, v rámci kterého budeme odesílat také celkovou cenu objednávky. V Tag Managerovi tedy vytvoříme:

  • Pravidlo „Objednávka – Dokončena“, které se spustí v okamžiku, kdy zákazník odešle objednávku.
  • Proměnnou „Objednávka – Cena“.
  • Značku „Google Ads – Konverze – Odeslání objednávky“, do které vložíme konverzní kód Google Ads. Na příslušné místo kódu následně vložíme proměnnou „Objednávka – Cena“ a nastavíme, aby se značka spustila v okamžiku, kdy na e-shopu nastane událost „Objednávka – Dokončena“.

Teoreticky je celý systém geniálně jednoduchý. Ve výše uvedeném příkladu je však pár zásadních trhlin. Jak Tag Manager ví, kdy došlo k odeslání objednávky? A odkud zná její celkovou cenu?

Datová vrstva aneb poslední díl skládačky

Odpovědí téměř na všechno „magické“, s čím se v Google Tag Managerovi můžeme setkat, je datová vrstva. Jde o komunikační médium mezi webem a Tag Managerem. Umožňuje předávání dodatečných informací, ke kterým by se Tag Manager buď vůbec nedostal, nebo by bylo velmi obtížné je získat. Právě díky datové vrstvě může web Tag Managerovi předat informaci, že právě teď došlo k odeslání objednávky, jejíž celková cena byla 490 Kč. Technicky řečeno může web v rámci datové vrstvy předávat Tag Managerovi vlastní proměnné a spouštět vlastní pravidla.

Tato data se samozřejmě do datové vrstvy nedostanou sama od sebe, ale musí je tam vložit programátor. Pro něj je postup velmi podobný jako při implementaci konkrétního měřicího kódu, jen s tím rozdílem, že tento kód stačí vložit na stránku jen jednou a lze na něm postavit prakticky neomezené množství jiných měřicích kódů.

Závěr

Při správě mnoha měřicích kódů na jednom webu je Google Tag Manager prakticky nepostradatelnou součástí procesu. Nejenže marketingovým specialistům dává značnou flexibilitu, ale také ulehčuje práci samotným programátorům. Jeho obsluha je navíc, především díky předpřipraveným šablonám kódů, velmi jednoduchá a jejich implementace je většinou otázkou několika málo kliknutí.

Závěrem je nutno dodat, že ačkoliv byl Google Tag Manager vytvořen především za účelem správy měřicích kódů, v praxi lze s jeho pomocí spravovat značně komplexnější záležitosti. Příkladem může být třeba Cookies Law lišta, která je v případě přítomnosti měřicích kódů na webu nutností.

U nás v ImperialMedia programátoři s tímto skvělým nástrojem samozřejmě pracují. Tak si nechte vytvořit webové stránky od profesionálů a další dílčí kroky potřebné k jeho úspěchu už budou hračka.

Autor: Pavel Vybíral