Realizace informačně osvětové kampaně

Zadání

Výroba kreativy a nákup reklamních ploch včetně produkce pro informačně osvětovou kampaň.

Řešení

Kreativu jsme postavili odlišně pro jednotlivé cílové skupiny. Pro kampaň do MHD, která se objevila ve třech největších městech ČR, byla použita parafráze na dopravní tématiku. Kampaň určená žákům druhého stupně ZŠ se díky odvážnému použití tzv. "memů" stala nepřehlédnutelnou. Součástí kampaně byla mj. i výroba videospotů pro osvětově informační setkání veřejnosti s ochránkyní práv, Annou Šabatovou. Spoty navozovaly formou krátkých příběhů atmosféru setkání. Upozorňovaly na nejčastější formy diskriminace v zaměstnání.

Reference klienta

Poptávali jsme rozsáhlou informačně osvětovou kampaň, která osloví širokou cílovou skupinu různými komunikačními kanály. Tým společnosti ImperialMedia s.r.o. pro nás zpracoval desítky grafických výstupů v podobě letáků, plakátů, TV spotu apod. S vizuálním zpracováním i celkovou spoluprací jsme byli spokojeni. Společnost ImperialMedia splnila naše představy o kvalitním dodavateli v oblasti reklamy a propagace.

Mgr. Dagmar Krišová VĚCNÁ KOORDINÁTORKA PROJEKTU