Veřejný ochránce práv – Ombudsman

Veřejný ochránce práv neboli ombudsman Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné.