Grafická identita – základní stavební kámen firmy

Agentura - 15. října 2021
Průměrná délka čtení: 4 minuty

Grafická identita (branding)

Firemní hlavičkový papír a vizitky - grafická identita

Jedním z nejdůležitějších marketingových nástrojů je grafická identita, která musí být jednotná, snadno zapamatovatelná a hlavně rozpoznatelná. Pokud budou zachovány tyto základní podmínky v jejím používání, stává se firma pro cílovou skupinu zákazníků snadněji identifikovatelnou mezi konkurencí. Významně také pomáhá zvýšit důvěryhodnost a profesionalitu u zákazníků.

Značka a samotná grafická identita musí v lidech vyvolat pocity (myšlení), které si rychle zapamatují. Právě tyto pocity jsou tou značkou (brandem). Není to logo, jméno, produkt nebo obal, ale všechny pocity a emoce, které člověk cítí při setkáních s tímto brandem (značkou). Jsou to imaginární a nehmatatelné zkušenosti uložené v našem mozku.

Jakým způsobem je brand zpracovaný určuje vnímání celé cílové skupiny zákazníků. Může působit odlehčeně, bezpečně, nebo naopak agresivně. Souhrnem a výstupem tohoto působení na veřejnost je:

Jednotný vizuální styl (CI), který v základu tvoří:

Logomanuál

Jeho obsahem je logo a vypracovaný návod, jak toto logo používat v reklamním prostředí.

Design manuál

Vyšší formou firemní identity je design manuál.

Design manuál je hlavní součástí firemní grafické identity (tzv. Corporate Identity, neboli CI). Stává se nepostradatelným pro každou, i sebemenší firmu. Design manuál tvoří návod a určuje striktní zásady používání všech grafických prvků při tvorbě firemních tiskovin od vizitek přes reklamní cedule až po tiskoviny, billboardy nebo digitální výstupy (www).

Základním pravidlem, jak být úspěšný mezi konkurencí, je stát se lehce zapamatovatelným a rozpoznatelným. Bez jednotné grafické identity (brandu) to prostě nejde. Na základě jednotné grafické identity firmy potenciálnímu klientovi velmi ulehčíte orientaci. Bude-li první kontakt zákazníka s vaší firmou přes webové stránky je jasně a srozumitelně konfrontován vaší firemní grafickou identitou přes ostatní reklamní materiály (vizitka, prospekt…). Vše bude laděno v jednotném duchu a nebude to vypadat, jako když spolupracuje s jinou, neznámou firmou.

Pokud vám záleží na tom, aby grafická identita fungovala jako součást marketingu a pracovala pro vás, je nutné svěřit tuto práci zkušeným odborníkům.

Správně zpracovaný design manuál je jen základem. Až jeho aplikace v praxi přináší žádaný účinek v celém rozsahu mechanismů grafické identity. Často bývá problém v tom, že lidé ve firmě nedodržují design manuál přesně. Je proto důležité si uvědomit, že přísné dodržování grafického manuálu a celého firemního brandu pomůže vaší cílové skupině firmu snadněji identifikovat a najít. Čas, který strávíte navíc tvorbou materiálů v souladu s firemní identitou, musíte chápat jako investici do marketingu.

Pokud o sobě říkáte, že prodáváte špičkové a kvalitní služby nebo zboží, musí mít i všechny vaše firemní materiály odpovídající úroveň. Jakýkoliv nesoulad v tom, co o sobě říkáte a v tom, jak se doopravdy chováte, může vést k pochybnostem zákazníka o vaší důvěryhodnosti, a v důsledku toho i k jeho ztrátě. Citlivá práce s přesností a důsledností v dodržování zpracovaného firemního brandu bývá rozhodující.

Je ovšem velmi důležité si uvědomit, že identita firmy není jen v grafice a digitálním manuálu. Pokud bude vaše společnost navenek jako ze žurnálu, vizitky bezchybné a webové stránky ohromující, věřte, že často stačí nepříjemný vrátný u vstupu, aby se klient už nikdy neukázal. I tyto „drobnosti“ do identity (brandu) patří. Drobnosti mají velký význam a je třeba jim věnovat velkou pozornost.

Pokud se rozhodnete sjednotit grafickou identitu své firmy, určitě zjistíte, že se nejedná o snadný úkol. Proto se vyplatí poradit se se zkušenými marketingovými odborníky, kteří mají s tvorbou grafické identity velké zkušenosti. Rádi vám nabídneme své mnohaleté zkušenosti z této oblasti. Dokážeme vám zefektivnit obchodní kampaně jejichž důsledkem bude ekonomický růst.

Autor: Vladimír Šopík