Vytvoření loga a obalu pro energy drink

Zadání

Vytvořit logo, které znázorní název energy drinku. Název je SERAF. Seraf, je slovo pocházející z hebrejštiny, odvozeno od slova Serafim. Je označením pro anděly nejvyššího řádu. Bytosti absolutní čistoty a síly.

Řešení

Návrh loga vycházel z názvu energy drinku. Návrhy byly průběžně konzultovány s klientem na osobních jednáních. Klient poskytl maximální součinnost v celé realizaci. Obal je vzhledný s použitím bílé a modré barvy. Na rozdíl od konkurence je výrazný právě tím, že je čistý a bez zbytečných grafických prvků.