Tvorba logotypu Kámen Drozd

Zadání

Společnost Kámen Drozd se rozhodla pro redesign svého vizuálního stylu a základním kamenem této změny se stalo nové logo. S požadavkem na nové logo, které má odrážet nabídku společnosti, se obrátili na nás.

Řešení

Výsledkem naší práce byly celkem 3 rozličné návrhy loga. Zvítězil návrh, který znázorňuje broušený kámen, ten je synonymem pro čistý řez, kvalitu a také luxusní zpracování. Logo tedy odpovídá tomu, co společnost svým zákazníkům nabízí.