TV spot Podravka – dabing

Zadání

Vytvořit dabing 15 sekundového videospotu propagujícího novou řadu přísad do jídla. Zadavatel požadoval nadabovat spot mužským hlasem a zároveň očekával od agentury full servis při realizaci (ošetření autorských práv, komunikace s TV stanicemi, distribuce X cam atd.). Celá zakázka musela být realizována v průběhu max. 14 dní.

Řešení

Ve spolupráci s kolegy z produkčního oddělení bylo nejdůležitějším úkolem stanovit detailní harmonogram prací a ihned poté vytipovat vhodné kandidáty na dabing. Následně se přistoupilo k samotné realizaci spotu a souběžně se intenzivně komunikovalo s TV stanicemi, na kterých měl být spot nasazen.

Specifikace zakázky

Na realizaci celé zakázky vč. minicastingu bylo necelých 14 dní, proto bylo nutné dodržovat dohodnutý harmonogram dílčích prací a zároveň to vyžadovalo součinnost zadavatele s námi. Díky profesionálnímu přístupu jak na straně klienta, tak na straně agentury ImperialMedia se podařilo TV spot dokončit včas.

Máte zájem o firemní nebo reklamní spoty?

Neváhejte nás kontaktovat. Připravíme Vám nabídku na míru.

Nebo přes poptávkový formulář