Televizní spoty CLAVIN

Zadání

Příprava nové komunikační strategie a kreativy Clavin se zaměřením na TV výstupy.

Řešení

Ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo 5 agentur, se podařilo zvítězit v kreativních návrzích. Následně proběhla jednání se zájmem o natočení těchto spotů. Zakázka byla ve finální fázi vytvořena kompletně na klíč.