Správa reklamního prostoru na Facebooku

Zadání

Pro klienta zajistit správu reklamního prostoru již vytvořeného Facebookového profilu.

Řešení

Marketingový konzultant si pravidelně s klientem odsouhlasuje příspěvky, které jsou promovány vytipovaným cílovým skupinám a společně s nimi je propagována i celá Facebooková stránka.