Správa facebookového profilu

Zadání

Vytvořit Facebookový profil společnosti a navrhnout komunikační strategii.

Řešení

Klientovi jsme doporučili komunikovat na Facebooku budování silného tuzemského brandu – rodinné společnosti Chuděj, jako inovátora produktů s důrazem ocenění práce svých zaměstnanců s přihlédnutím k výrobě maximálně šetrné životnímu prostředí.