Správa Facebookového profilu výrobce spodního prádla

Zadání

V současném digitálním světě by mělo pro společnosti realizující on-line marketingové nástroje automatické úzce komunikovat se svými zákazníky. Jednou z možností jak, toho dosáhnout je propagace prostřednictvím Facebooku.

Řešení

Společnost Andrie do roku 2014 neměla žádnou zkušenost s propagací značky prostřednictvím sociálních sítí, proto byla nejdříve vypracována obsahová strategie. Na základě výsledku analýzy byly navrženy konkrétní dny, kdy jsou fanoušci nejvíce aktivní a také příspěvky zaměřené přesně na cílovou skupinu. Ty jsou pojaty zábavnou formou a v pravidelných intervalech jsou zařazovány rovněž soutěže.