Správa Facebookového profilu potravinářské společnosti

Zadání

Facebook byl klientem vnímám jako marketingový kanál, jehož prostřednictvím je možné efektivně komunikovat s cílovou skupinou a rozvíjet povědomí o značce. Zároveň se jednalo o nástroj, který zapadal do nově vznikající marketingové strategie.

Řešení

Do roku 2016 si POEX profil na Facebooku spravoval sám, ale v rámci nové strategie společnosti měl záměr svěřit tuto oblast agentuře. Z naší strany první kroky směřovali k vypracování obsahové strategie. Na jejím základě jsme si s klientem vydefinovali cílové skupiny a okruhy témat, které chceme fanouškům komunikovat. V současnosti kombinujeme produktové a image příspěvky.