Portál Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Zadání

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci výběrového řízení hledalo dodavatele webové prezentace, která bude určena k edukativním účelům odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Řešení

Zvolené řešení odpovídá požadavkům na web, kde je kladen důraz na maximální přehlednost informací, které návštěvníky provedou zadáváním veřejných zakázek.