Otma fotosoutěž

Zadání

Vytvořit soutěžní Facebookovou aplikaci založenou na vkládání fotografií. Vysoký důraz byl rovněž kladen na nenásilné propojení aplikace s e-shopem.

Řešení

Náš návrh spočíval ve vytvoření facebookové aplikace na míru, která nám umožňovala nejlépe skloubit požadavky zákazníka. Speciálně vytvořená aplikace pro tento projekt nám umožňovala propojit soutěž s e-shopem. Zároveň jsme díky tomu nebyli limitováni při návrhu grafiky aplikace, která díky tomu získala svůj nezměnitelný ráz.