Obalový design zelenin

Klient: Hamé s.r.o.
Služby: Obalový design

Zadání

Požadavkem klienta bylo připravit atraktivní obalový design, který bude konkurovat jiným výrobcům a prezentovat firmu jako dodavatele kvalitních produktů.

Řešení

Design byl postaven na digitálně zpracovaných produktových fotografiích, aby se zvýšila atraktivita produktu. Název samotného produktu je na čistém pozadí, aby byl dobře čitelný. Součástí byla předtisková příprava včetně sazby tak, aby splňovala nové legislativní normy na podobu etiket.