Návrh loga Barvy Silák

Zadání

Požadavkem zákazníka byla tvorba nového loga, které by bylo jednoduché, moderní, unikátní a částečně by vycházelo z původního loga, které obsahovalo název firmy a piktogram. Logo mělo odrážet služby firmy Barvy Silák.

Řešení

Výstupem naší práce bylo několik návrhů, ze kterých jsme společně s klientem vybrali jeden k finálnímu dopracování. Logo jsme vytvořili jako kombinaci piktogramu a názvu firmy. Piktogramem je znázorněn soubor služeb, které klient poskytuje. Kaňky znázorňují nejen práci s barvami a nátěrovými materiály, ale také kruh, neboli komplexnost služeb Barev Silák. V textu je zdůrazněno slovo Silák tak, abychom znázornili název klienta a byl jednoduše zapamatovatelný.

Máte zájem o tuto službu či produkt?

Neváhejte kontaktovat naše zástupce a společně najdeme řešení právě pro vaši potřebu.

Mám zájem