Logo a logomanuál Czech Energy Team

Zadání

Klient si přál vytvořit čisté a jasně čitelné logo. Ambicí společnosti už od začátku bylo, stát se jedničkou ve svém oboru. Logo mělo působit jak důstojným, tak i hravým dojmem. Nemělo jen identifikovat firmu, ale jejich značka se měla do budoucna stát symbolem pro milovníky solární energie.

Řešení

Klientovi jsme navrhli logo, které díky svému delšímu názvu bylo dispozičně rozvrženo do obdélníkového tvaru. Jelikož se v názvu objevuje slovo, které definuje českou identitu, použili jsme jako doplněk „státní“ červenou barvu. Ta symbolizuje vitalitu, sílu života a v neposlední řadě energii. Součástí projektu bylo vytvoření logomanuálu. Ten přinesl pravidla používání logotypu a jeho užití na všech propagačních materiálech.