Letáková náborová kampaň

Zadání

Společnost Kovokon nás požádala o vytvoření letákové náborové kampaně na nové spolupracovníky. Společnost chtěla oslovit potenciální zájemce nejen z blízkého okolí firmy, ale i uchazeče ze slovenského pohraničí. Požadavkem bylo, aby vizuál korespondoval s grafickým manuálem a vycházel z úspěšné kampaně z minulosti.

Řešení

Vytvořil se náborový leták formátu A4. V letáku byl kladen důraz na přehlednost sdělení, čistou, jasnou grafiku. Vizualizace benefitů a zajímavostí byla prezentována na piktogramech a fotografiích, které mají zaujmout potencionálního uchazeče natolik, aby si přečetl doprovodný text. Vytištěný leták byl následně rozdistribuován do 30 423 schránek na Moravě a 6 950 schránek na Slovensku.