Katalog 5M

Klient: 5M s.r.o.

Zadání

Společnost 5M se rozhodla re-designovat katalog, aby byl aktuální a korespondoval s novým grafickým manuálem, který jsme tvořili v roce 2018.

Řešení

Výsledkem byl aktualizovaný katalog, kde byly zakomponovany nové piktogramy, nová vlna a aktualizovaly se nové fotografie. Katalog po úpravě dostal nový, moderní nádech, který je v souladu s aktuálním grafickým manuálem.