Kampaň na sociálních sítích Moravia Řetězy

Klient: Moravia Řetězy a.s.

Zadání

Mnoho společností má v dnešní problém nalézt zaměstnance na kvalifikované i méně kvalifikované pozice. Na seznamovací schůzce jsme zjistili, že se s tímto problémem potýká i firma Moravia řetězy. Na základě vstupních informací jsme klientovi navrhli realizovat náborovou kampaň přes sociální sítě, zejména na Facebooku.

Řešení

S klientem jsme si vyměnili informace o pozicích, které jsou aktuálně potřeba obsadit. Marketingová pracovnice nám poskytla přesné informace a zadání pro nastavení kampaně. Reklamní kampaně lze na Facebooku nastavit pro efektivní oslovení cílové skupiny. Jelikož se jednalo o technické obory, náborovou kampaň jsme nasměřovali na muže v aktivním věku 20 – 50 let s bydlištěm v okruhu cca 20 km od sídla společnosti. Pro lepší oslovení potencionálních uchazečů jsme po konzultaci s klientem vytvořili náborovou grafiku.