Implementace nové značky

Zadání

V roce 2013 vypsala agentura CzechTourism výběrové řízení na implementaci značky Czech Republic – Land of Stories na své pobočky a turistická centra v České republice a celkem 21 zahraničních zastoupení. Úkolem bylo aplikovat značku prezentující ČR jako zemi příběhů na vybavení poboček, prezentační materiály, techniku a oblečení zaměstnanců od grafického návrhu přes produkci až po logistiku a hladkou dopravu po celém světě. Nabídková hodnota veřejné zakázky činila téměř 10 000 000 Kč.

Řešení

Pečlivým tendrováním a výběrem partnerů jsme dokázali v termínu uzavření veřejné zakázky předložit kvalitní vzorky a zároveň nabídkovou cenu stlačit o 50%, díky čemuž jsme veřejnou zakázku vyhráli tzv. „o parník“. Tím však teprve vše začalo. Po podpisu smlouvy nastal maraton návrhů, výroby a schvalování vzorků. Schválení každého předmětu probíhalo dvoukolově před komisí klienta. U vybraných předmětů zasahoval do schvalování i sám generální ředitel. Po schválení vzorků proběhla výroba. Většina dodávek se distribučně následně dělila mezi centrálu CzechTourismu, turistická informační centra v ČR a exportní sklad, v němž se shromažďovaly předměty pro distribuci na zahraniční zastoupení. Během 5 měsíců jsme navrhli, vyrobili a distribuovali 34 různých položek v celkovém počtu přesahujícím 19 000 vyrobených kusů včas a v požadované kvalitě.

Reference klienta

Najít, vyrobit a dodat nové vybavení pro 22 poboček agentury CzechTourism v krátkém časovém horizontu nebylo nic jednoduchého, uvážíme-li navíc, že se jednotlivé kanceláře nacházejí skoro na všech kontinentech. Zkoordinovat celou zakázku a ohlídat kvalitu různorodých položek od brandingu skleniček až po výrobu propagačního stánku by nebylo možné bez osobně zapáleného a přitom naprosto profesionálního přístupu Marka Rýznara. Z jedné zakázky tak vznikla skvělá spolupráce, které si cením stejně jako jejích výstupů.

Mgr. Markéta Chaloupková HEAD OF MARKETING

Chcete pomoci s marketingem?

Po vyplnění formuláře Vás bude kontaktovat náš marketingový konzultant a dohodne si s Vámi bezplatnou konzultaci osobně nebo telefonicky/Skypem, dle Vašich preferencí.

    Odesláním formuláře souhlasíte se Zpracováním osobních údajů.