Grafický manuál a vizuální styl HCP medipro

Zadání

Ze strany klienta byl požadavek na sjednocení firemní identity. Nosným prvkem mělo být stávající logo klienta. Dle tohoto loga bylo zadáním vytvořit pravidla pro jeho užívání.

Řešení

Vytvořili jsme ucelený grafický manuál značky HCP medipro s.r.o. Firma v minulosti řešili jednotlivé grafické zpracování tiskovin vždy individuálně. Díky tomu nebyli propagační materiály jednotné. Díky grafickému manuálu jsme vydefinovali jak používat logo a jeho jednotlivé segmenty včetně barevnosti. Nyní má firma jasně definované pravidla použití loga, které jsme v zápětí využili při tvorbě grafických návrhů.