FATRA – Vizuální styl

Zadání

Společnost Fatra a.s. vypsala na podzim roku 2014 výběrové řízení na dodavatele nového vizuálního stylu produktových brandů, který měl nahradit dosavadní vizuální komunikaci. Hlavním požadavkem bylo zdůraznění jednotlivých značek jako například Fatrafol, Thermofix, FatraClick, LINO. Dalším důležitým kritériem se stala modularita s ohledem na neustále se rozrůstající portfolio společnosti. Zároveň musela být v názvu zakomponována i umbrella.

Proces

Výběrové řízení bylo koncipováno jako dvoukolové a naše návrhy byly konfrontovány s externími konzultanty – odborníky na grafický design z Univerzity Tomáše Bati a marketingovými specialisty. Než jsme ale přistoupili k samotní tvorbě návrhů, bylo nutné nejdříve důkladně zanalyzovat současnou komunikaci, jednotlivé brandy, konkurenci a příležitosti do budoucna. Nakonec jsem představili dvě řešení. První, které navazovalo na původní komunikační linku, druhé zcela nové řešení.