Animovaný spot

Zadání

Video je stále více silnějším marketingovým nástrojem v prezentaci společnosti. Zároveň se jedná o univerzální materiál vhodný k propagaci skrz moderní média – tv, internet, sociální sítě. Tohoto faktu si byl vědom i klient, který si přál realizovat prezentační video společnosti, a to netradiční formou – animovaného spotu. Ve spotu se mělo objevit spojení šroubků a matic, který by doplňoval slogan společnosti.

Řešení

Klientovi byly představeny kreativní koncepty a představa realizace. Vítězná varianta pracovala s myšlenkou snoubení šroubu a matice, kteří se do sebe na první pohled zamilují stejně jako muž a žena.