Vizuální styl

Fatra, a.s. patří mezi významné světové zpracovatele plastů (PVC, PE a PET) a je nedílnou součástí plastikářského průmyslu. Vznikla jako jeden z odštěpných závodů Tomáše Bati v roce 1935. V současnosti provozuje moderní technologie na zpracování plastů ve výrobních centrech v Napajedlích a Chropyni, kde zaměstnává více než 1 300 zaměstnanců a dodává své výrobky do 53 zemí světa.

Zadání

Společnost Fatra a.s. vypsala na podzim roku 2014 výběrové řízení na dodavatele nového vizuálního stylu produktových brandů, který měl nahradit dosavadní vizuální komunikaci. Hlavním požadavkem bylo zdůraznění jednotlivých značek jako například Fatrafol, Thermofix, FatraClick, LINO. Dalším důležitým kritériem se stala modularita s ohledem na neustále se rozrůstající portfolio společnosti. Zároveň musela být v názvu zakomponována i umbrella.

Proces

Výběrové řízení bylo koncipováno jako dvoukolové a naše návrhy byly konfrontovány s externími konzultanty – odborníky na grafický design z Univerzity Tomáše Bati a marketingovými specialisty. Než jsme ale přistoupili k samotní tvorbě návrhů, bylo nutné nejdříve důkladně zanalyzovat současnou komunikaci, jednotlivé brandy, konkurenci a příležitosti do budoucna. Nakonec jsem představili dvě řešení. První, které navazovalo na původní komunikační linku, druhé zcela nové řešení.

Výsledek

Výběrová komise složená ze zástupců zadavatele a nezávislých odborných konzultantů nakonec vybrala jako vítěze naše řešení, na kterém jsme pracovali ve spolupráci s Ondřejem Kafkou ze studia Kafka Design jsme vytvořili vizuální systém, který je modulární a dovoluje v budoucnu přidávat další brandy nebo dokonce celé nové segmenty bez jakéhokoliv omezení.

Co jsme udělali navíc

Vyzuální styl jsme připravili i pro případnou aplikaci na umbrellu, tak aby došlo k úplnému sjednocení komunikace společnosti (produktové značky, web, umbrella).

S firmou ImperialMedia spolupracujeme již několik let. Vážíme si nejen osobního přístupu jednotlivých pracovníků, ale také ochotu plnit naše přání a flexibilně reagovat na měnící se kritéria zadání. Společná tvorba katalogů, inzercí a online kampaní vedla k pozitivnímu vnímání značky a odráží se na spokojenosti i našich zákazníků. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Vedoucí odboru marketingu