Věrnostní program B2B

V roce 1925 byla založena ve Starém Městě malá chemotechnická továrna. Nátěrové hmoty vyrábí firma od roku 1929 a po II. světové válce se stávají hlavním výrobním programem. Společnost se intenzivně rozvíjela a v roce 1993 byla transformována na akciovou společnost COLORLAK. V současnosti je největším českým výrobcem a distributorem nátěrových hmot.

Zadání

V roce 2014 vyhlásila společnost Colorlak výběrové řízení na vytvoření a správu věrnostního programu pro B2B zákazníky. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v polovině března 2014 a ostrý start programu byl stanoven na 1. 5. 2014.

Úkolem bylo podpořit prodej výrobků firmy Colorlak a.s., zvýšit podíl značky Colorlak a.s. na vybraných prodejnách a dlouhodobě motivovat skupinu firemních zákazníků – řemeslníků. Dalším z úkolů bylo získat zákazníky od konkurence. Zároveň bylo vedením společnosti rozhodnuto, že subjekt, který zvolí nejvhodnější řešení, prostřednictvím kterého dosáhne stanovených cílů, bude v realizaci věrnostního programu pokračovat i v dalších letech.

Proces

Rozpracovali jsme strategii elektronického věrnostního programu, ve kterém jsme rozřadili jednotlivé zákazníky do skupin, dle obratů ve zboží značky Colorlak.

U každé skupiny byla stanovena peněžní hodnota, za kterou se účastníkovi načítali body. Nasbírané body potom účastník může směnit za hodnotné dárky. Byly zvoleny dárky ve formě poukazů do internetového obchodu MALL.cz, dále poukázky do sítě hypermarketů a supermarketů spol Albert a do sítě čerpacích stanic OMW.

Zvolili jsme elektronický způsob vyhodnocování soutěže z důvodu použití nových technologií a z důvodu větší transparentnosti celého procesu. Elektronická varianta je totiž mnohem hůře zneužitelná než běžně rozšířená verze, při které se používají razítka nebo hologramy.

Výsledek

Během necelého měsíce jsme navrhli strategii, naprogramovali můstek mezi microsite a ekonomickým software klienta, vytvořili znění pravidel a layout informační brožury a P.O.S. materiálů, a uskutečnili školení pro zaměstnance partnerských prodejen. Do programu se v průběhu prvního roku fungování programu zapojilo cca 200 účastníků z nichž téměř 30 bylo zcela nových.

Co jsme udělali navíc

Naším mottem je, aby klienti své peníze neutráceli, ale investovali. V duchu tohoto kréda jsme klientovi navrhli interaktivnější a zároveň sofistikovanější variantu elektronické podoby věrnostního programu a to bez navýšení ceny za návrh a provoz celého systému. Microsite, která slouží k přihlašování účastníků obsahuje prvky, do kterých lze vkládat akční nabídky a součástí je i specializovaný modul, který automaticky u předem stanovených akcí rozesílá účastníků, e-maily.

Co o nás řekli

Firmu Imperial Media jsme si vybrali jako dodavatele věrnostního programu, protože splnili všechny podmínky zadání výběrového řízení a jejich řešení bylo jednoduché a pro B2B segment snadno uchopitelné. Při náběhu věrnostního programu jsme vyžadovali od dodavatele časovou flexibilitu a pomoc při zaškolení stěžejních účastníků programu. Dodavatel tyto požadavky splnil. Věrnostní program s drobnými úpravami využíváme i nadále, což je doklad toho, že navržené řešení je funkční.

Ing. Jan Bíla Vedoucí marketingu