Komplexní PPC kampaně

Společnost NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. je významným dodavatelem nerezové oceli v České republice. Spolupracují s nejvýznamnějšími a nejzkušenějšími dodavateli z celého světa. V současné době prodávájí více než 18.000 tun nerezové oceli ročně, a to převážně konečným spotřebitelům.

Zadání

Výkonnostní marketing realizujeme pro NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. od poloviny roku 2013. Z počátku jsme se věnovali PPC kampaním ve vyhledávací síti Google a Seznam v rámci České republiky. Poté bylo rozšířeno cílení reklam také na slovenský trh. Dalším krokem byla realizace remarketingových, retargetingových kampaní v obsahové síti. Propagace zde probíhá v několika formátech, využíváme – textové, bannerové i flash reklamy.

Proces

Na základě dat z Skliku a Adwords jsme zpracovali analýzu klíčových slov, která je nutným předpokladem pro každou kampaň ve vyhledávání. V další fázi jsme navrhli strukturu kampaní, reklamní texty a spustili propagaci.

Následující měsíce jsme se soustředili na optimalizaci, hodnotili výkonnost jednotlivých sestav, klíčových slov a rozšiřovali strukturu kampaně.

Výsledek

Díky inzerci v AdWords a Skliku jsme dosáhli významného meziročního nárůstu tržeb.

Co jsme udělali navíc

V průběhu kampaně jsme zjistili, že původní copywrighting webu nebyl příliš vhodně řešen, proto jsme klientovi navrhli texty upravit tak, aby lépe zapadaly do našeho konceptu. Důležité bylo přizpůsobit web podle toho, jakým způsobem návštěvníci přemýšlejí a vyhledávají. Další oblast, kde dal klient na naše doporučení, které se následně pozitivně projevilo zvýšením konverzního poměru, bylo umístění poptávkových formulářů přímo do jednotlivých kategorií produktů. Vložením informací z produktových listů návštěvník/klient dostává mnohem více relevantních informací než dříve.

Co o nás řekli

Společnost ImperialMedia je našim partnerem v oblasti reklamy a propagace od roku 2010. Dynamická firma potřebuje v každé oblasti partnera, který neustále sleduje nové trendy a přizpůsobuje jim svoji činnost, a právě tak společnost ImperialMedia vnímám. Naše spolupráce zahrnuje všechny oblasti prezentace a mezi nejnáročnější a nejúspěšnější projekty patří veletržní expozice na STAINLESS 2015. Jednoznačně můžu potvrdit, že jejich profesionální přístup pomohl k úspěchu a zvýraznění značky NEREZOVÉ MATERIÁLY.

Josef Malár jednatel NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o.