Implementace Značky CzechTourism

Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem. Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.

Zadání

V roce 2013 vypsala agentura CzechTourism výběrové řízení na implementaci značky Czech Republic – Land of Stories na své pobočky a turistická centra v České republice a celkem 21 zahraničních zastoupení. Úkolem bylo aplikovat značku prezentující ČR jako zemi příběhů na vybavení poboček, prezentační materiály, techniku a oblečení zaměstnanců od grafického návrhu přes produkci až po logistiku a hladkou dopravu po celém světě. Nabídková hodnota veřejné zakázky činila téměř 10 000 000 Kč.

Proces

Pečlivým tendrováním a výběrem partnerů jsme dokázali v termínu uzavření veřejné zakázky předložit kvalitní vzorky a zároveň nabídkovou cenu stlačit o 50%, díky čemuž jsme veřejnou zakázku vyhráli tzv. „o parník“. Tím však teprve vše začalo. Po podpisu smlouvy nastal maraton návrhů, výroby a schvalování vzorků. Schválení každého předmětu probíhalo dvoukolově před komisí klienta. U vybraných předmětů zasahoval do schvalování i sám generální ředitel.

Po schválení vzorků proběhla výroba. Většina dodávek se distribučně následně dělila mezi centrálu CzechTourismu, turistická informační centra v ČR a exportní sklad, v němž se shromažďovaly předměty pro distribuci na zahraniční zastoupení.

Závěrečná distribuce na zahraniční zastoupení probíhala ve dvou vlnách. Pozemní dopravou na všechny evropské pobočky a letecky do vzdálenějších destinací.

Výsledek

Během 5 měsíců jsme navrhli, vyrobili a distribuovali 34 různých položek v celkovém počtu přesahujícím 19 000 vyrobených kusů včas a v požadované kvalitě. Naše výrobky prezentují Českou republiku na desítkách akcí po celém světě. Naše přidaná hodnota spočívala ve výběru konkrétních prezentačních technologií a materiálů pro jednotlivé předměty, dodání grafických návrhů potisku a kvalitních tiskových dat pro výrobu.

Co jsme udělali navíc

Naše krédo je vždy udělat něco více, než je nutné a přispět tak k absolutní spokojenosti klienta. Původní zadání zakázky počítalo s dodáním „katalogového“ zboží. Některé položky si však zasloužili daleko větší péči než poptání u distributora. Proto jsme neváhali a dodali některé předměty vyrobené na míru. Pánská a dámská saka proběhla řadou zkoušek tak, aby skutečně padla všem zaměstnancům. Potenciální Achillovou patou se stala distribuce do třetích zemí mimo EU. Zcela nadstandardně se nám podařilo vyjednat ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a ambasádami v jednotlivých zemích výhody při celním odbavení a zabránili jsme tak průtahům, které by při standardním odbavení mohly protáhnout distribuci (zejména v asijských zemích a USA) až o půl roku.

Najít, vyrobit a dodat nové vybavení pro 22 poboček agentury CzechTourism v krátkém časovém horizontu nebylo nic jednoduchého, uvážíme-li navíc, že se jednotlivé kanceláře nacházejí skoro na všech kontinentech. Zkoordinovat celou zakázku a ohlídat kvalitu různorodých položek od brandingu skleniček až po výrobu propagačního stánku by nebylo možné bez osobně zapáleného a přitom naprosto profesionálního přístupu Marka Rýznara. Z jedné zakázky tak vznikla skvělá spolupráce, které si cením stejně jako jejích výstupů.

Mgr. Markéta Chaloupková Head of marketing