Branding nové společnosti

Innofilm je přední český výrobce samolepících ochranných materiálů. Má dlouholeté zkušenosti s technologií nanášení akrylátových a hotmeltových lepidel na různé typy nosičů s přizpůsobením rozměrů dle požadavků zákazníka. Vizí společnosti je vývoj této technologie a nacházení inovativních řešení v oblasti samolepících materiálů.

Ve svém širokém sortimentu, který se ustálil dlouholetou spoluprací se zákazníky, nabízí Innofilm řadu standardizovaných výrobků. Individuální přístup umožňuje reagovat na speciální požadavky spojené s výrobky a službami poskytovanými touto společností.

Zadání

Vzhledem k dynamickému a inovativnímu rozvoji vznikly v původní společnosti klienta nové potřeby. Záměrem bylo vytvoření společnosti nové, která by v moderním pojetí navazovala výrobou a zkušenostmi na firmu původní. Na základě referencí a služeb na našich webových stránkách nás klient oslovil do výběrového řízení pro dodavatele marketingových služeb. Zadáním bylo vytvoření nové identity společnosti, nastavení vizuální prezentace a následné komunikace společnosti.

Proces

Na základě několika osobních setkání jsme s klientem vyspecifikovali jeho představy o nové podobě společnosti.

Logotyp

V první fázi bylo potřeba vytvořit nový logotyp společnosti INNOFILM. Po úvodním briefu vzniklo z naší strany několik návrhů, kterým směrem by se nové logo společnosti mělo ubírat. Po prezentaci a vysvětlení těchto nápadů si klient svého „favorita“ vybral a na základě korektur bylo logo dotaženo do finální podoby.

Grafický manuál

Grafický manuál je nezbytnou součástí základní firemní identity. V prvotní fázi proběhlo zapracování nového loga do grafického manuálu. Následně vznikly návrhy vizuálu merkantilních tiskovin a užití loga s doprovodnými prvky v různorodých marketingových materiálech.

Světelné logo

Nová společnost si zaslouží nové sídlo včetně výrobních prostor. Pro označení nové budovy vznikl požadavek na světelné logo, které by prostory vkusně reprezentovalo. Už v grafickém manuálu bylo logo vsazeno do návrhu budovy. Pro upřesnění zadání jsme realizovali osobní setkání v prostorách nového sídla, zjistili technické možnosti a na základě výměny informací vznikl návrh. Po korekturách a odsouhlasení bylo logo zadáno do výroby a následně instalováno.

Webová prezentace

Webové stránky www.innofilm.eu doplnily kompletní prezentaci nové společnosti INNOFILM nejen pro jejich zahraniční partnery, ale i pro veřejnost obecně. Pro usnadnění práce je web postaven na redakčním systému WordPress. Díky tomu si dokáže klient obsah snadno spravovat i sám. Webdesign splňuje kritérium přehlednosti a informativní charakter se zakomponováním technických tabulek, listů a parametrů produktů.

Výsledek

Výsledkem naší spolupráce bylo z pohledu marketingu kompletní nastartování nové společnosti. Jsme velmi rádi, že si klient zvolil naše služby a těšíme se na další pokračování spolupráce.

Co jsme udělali navíc

Původní logo společnosti bylo ozvláštněno ozdobným prvkem u písmene „o“. Logo mělo ozdobný prvek i v minulosti, my jsme jej však pojali moderněji. Už při prvních návrzích loga byl klient velmi překvapen, jak hravě a důstojně jsme název nové společnosti pojali. Tento ozdobný prvek na přání by měl symbolizovat měď a od ostatních písmen by se měl odlišit svou „měděnou barvou“. Logo tak získalo nevšední atraktivitu.
Tato atraktivita loga byla podtrhnuta u realizace světelného loga. Logo o velikosti cca 7 metrů na šířku získalo glanc díky užití speciálního lakování na míru.

Co o nás řekli

Firmu ImperialMedia jsme si vybrali jako dodavatele projektu nové prezentace naší společnosti, protože splnili všechny podmínky zadání výběrového řízení. Cílem byla prezentace nového názvu naší společnosti. Bylo vytvořeno nové logo, včetně jeho realizace ve vnitřních i venkovních prostorách nové výrobní haly, příprava grafického manuálu a návrh nových webových stránek. Jejich návrhy plně vystihovaly naše představy nového způsobu naší prezentace.

Ing. Jiří Vyoral ředitel společnosti