Grada

Nakladatelský dům GRADA je nejuznávanějším domácím nakladatelem odborné literatury. V roce 2015 vznikají nové divize Bambook – dětská literatura, Alferia – esoterika a Cosmopolis – beletrie.

Náš partner společnost ImperialMedia s.r.o. vytvořila nová loga pro naše nakladatelské divize Alferia a Bambook, dále grafický design souvisejících mikrostránek a nový grafický manuál pro celý Nakladatelský dům GRADA. Se spoluprací jsme byli vždy spokojeni.

Ing. Roman Sviták předseda představenstva